Warning: Declaration of aec_contributor_list::form() should be compatible with WP_Widget::form($instance) in /var/www/ddlab/wp-content/plugins/ajax-event-calendar/inc/widget-contributors.php on line 0

Warning: Declaration of & CR_Data_Sources::add($name, $defining_module, $label_singular, $label_name, $table_basename, $col_id, $col_name, $args) should be compatible with & AGP_Config_Items::add($name, $defining_module, $args = Array) in /var/www/ddlab/wp-content/plugins/role-scoper/data_sources_rs.php on line 0

Warning: Declaration of & CR_Taxonomies::add($name, $defining_module, $label_singular, $label_name, $uses_standard_schema = true, $default_strict = true, $args = Array) should be compatible with & AGP_Config_Items::add($name, $defining_module, $args = Array) in /var/www/ddlab/wp-content/plugins/role-scoper/taxonomies_rs.php on line 0

Warning: Declaration of & CR_Capabilities::add($name, $defining_module, $src_name, $object_type, $op_type, $args = Array) should be compatible with & AGP_Config_Items::add($name, $defining_module, $args = Array) in /var/www/ddlab/wp-content/plugins/role-scoper/capabilities_rs.php on line 0
Installation af Python 3.3 og Brew + Pip pakkehåndtering på Mac OS X 10.6 Snow Leopard | DD Lab

Nyeste indlæg

 • Denne hjemmeside er forældet!: DD Lab har fået en ny hjemmeside: http://ddlab.au.dk/ Denne hjemmeside bliver ikke længere brugt, og der vil derfor ikke blive lagt...
 • Oprydning i Schön: Vi gør klar til det nye semester og den halvårlige oprydning i Schön-bygningen.Det foregår d.17 august hvor vi gennemgår fællesarealer...
 • DD Lab holder ferielukket: Tik-tok tiden går og sommeren står for døren. DD Lab holder sommerlukket indtil semesterstart - god sommer til alle!...
 • Åbningstider, eksamensperiode F16: På grund af eksamener vil lab'et på flere tidspunkter være åbent uden bemanding. På disse tidspunkter kan der gøres brug...
 • Nye åbningstider fra 16/5: DD Lab holder igen åbent om mandagen, fra d.16/5 (og juni ud). Åbningstiderne er derfor som følger: Mandage: 11-15 Tirsdage: 10-16 Onsdage: 10-17 Torsdage:...

Installation af Python 3.3 og Brew + Pip pakkehåndtering på Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Python er et relativt enkelt objekt orienteret programmeringssprog der benyttes på mange forskellige platforme, fx Raspberry Pi projektet der benytter sproget som deres hovedsprog. Apple har også valgt at pre-installere Python på deres OSX operativ system, dog er installationen ikke opdateret til nyeste version af Python, nemlig version 3.3. Hvis du bare vil teste python kan du prøve følgende:

 1. Åbn programmet ‘Terminal’
 2. I prompten indtaster du python. Tryk på [Tab ->] for at få en liste af python software der er installeret på din Mac. Hos mig er det version 2.5, altså python2.5.
 3. Vælg den version du vil afprøve og tryk på [Enter/Return] for at starte programmet.
 4. Du vil nu se noget lignende:
  Python 2.5.4 (r254:67916, Aug 1 2011, 15:52:49) 
  [GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5646)] on darwin
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>>
 5. Dette er Pythons Interpreter, der fungere som en interaktiv prompt (læs mere her: http://docs.python.org/3.3/tutorial/interpreter.html). Pythons interpreter virker desuden fantastisk som lommeregner, prøv selv at indtaste forskellige matematiske udtryk som fx 2+2, 3*49, osv..

Da Apple ikke opdaterer python regelmæssigt, vil denne guide vise dig hvordan du får et helt up-to-date Python 3.3 programmerings miljø med alt det ekstra lir, der gør en hackers hverdag lidt lettere. Vælger du at følge hele guiden vil du til slut have følgende software være installeret på din Mac:

 • Python 3.3
 • Git – program til at hente software pakker fra hjemmesiden github.com
 • wget – terminal program til at downloade fra nettet
 • HomeBrew – et pakkehåndterings program (package manager) til Mac OSX der giver mulighed for at installer UNIX værktøjer (Mac OSX er baseret på UNIX http://da.wikipedia.org/wiki/UNIX)
 • GCC Package Installer – XCode kan også installeres, men GCC er free software og det er en mindre installation ift. XCode
 • Pip – Pakke/kodebibliotek installation software til Python
 • tornado – Webserver til at afvikle Python

HomeBrew

HomeBrew er super let at installere, bare indsæt følgende i din Terminal prompt og tryk på [Enter/Return]:
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/mxcl/homebrew/go)"

Denne kommando vil hente og installere den nyeste version af HomeBrew. Mere information er at finde på HomeBrew wikien https://github.com/mxcl/homebrew/wiki. Test din installation ved at køre:

brew doctor

Her vil brew brokke sig over at der mangler både det ene og det andet software. Som allerede nævnt så vil denne guide tage udgangspunkt i Kenneth Reitz GCC installer (Gnu Compiler Collection), men som beskrevet på hans blog, er det nu også muligt at hente en mindre pakke fra Apple, kaldet Command Line Tools. Jeg har desværre ikke haft held med at finde en udgave af Command Line Tools til Snow Leopard, så jeg må “nøjes” med GCC Package Installer (downloades her: github.com/downloads/kennethreitz/osx-gcc-installer/GCC-10.6.pkg). Forsøg derefter igen at køre brew doctor i din Terminal. Nu skulle du gerne få færre fejl og advarsler. I denne guide kan du ignorere fejlen:

Warning: Xcode not installed

Vil du at benytte de proprietære dele af Xcode er du selvsagt nødt til at installere enten Xcode eller førnævnte Command Line Tools (hvis din version af OSX altså passer). Får du tilgengæld fejlen:

Consider amending your PATH so that /usr/local/bin is ahead of /usr/bin in your PATH. Mere info her.

Så skal der rettes i dine operativsystems PATHS, der kort fortalt er referencer som operativsystemet bruger internt til at afgøre fx programmers placering på harddisken. Der er flere måder at gøre dette på (se her og her). I denne guide vil vi kun ordne PATH sådan at HomeBrew ikke længere melder fejl.

For at rette PATHS skal vi ændre i en tekst fil. Mit favorit program til at  redigere tekst i terminalen er ‘nano’, hvilket vi bruge her. Desuden skal vi være opmærksomme på at Mac OS er et *nix baseret operativsystem, hvilket af sikkerhedsmæssige årsager gør at kun superuser kan ændre i system kritiske filer – det har din standard bruger  ikke de nødvendige rettigheder til. Indtast derfor følgende for at åbne nano med superuser rettigheder.

sudo nano /etc/paths
password: indtast dit password her

Du vil nu se et vindue med den fil som du netop har åbnet i nano. I bunden af Terminal vinduet er der en række forskellige kommandoer som du kan udføre ved at trykke på [CTRL] + et bogstav. Du skal i første omgang tilføje linjerne som anvist nedenfor:

Nano
Nano programmet til at redigere i forskellige tekst filer

For at gemme kan du enten trykke [CTRL]+O, også [CTRL]+X for at afslutte programmet. Du kan også bare vælge at afslutte nano, hvorefter programmet selv vil spørge om du vil gemme filen før du afslutter. Skriv ‘y’ og tryk efterfølgende på [Enter/Return] for at bekræfte dit valg. Forsøger du at køre brew doctor, vil du kun få en advarsel omkring en mangel på Xcode (intentionelt).

Nu da vi har HomeBrew oppe og køre kan vi installere software du normalt ikke finder på AppStore (YEEH!). Det er primært udviklingsværktøjer, der alle er open source og altså kompilere det meste af den downloadede software direkte fra kildekoden (læs meget mere her). I første omgang skal du installere programmet wget:

brew install wget

Kort fortalt så giver ‘wget’ dig muligheden for let at downloade filer igennem HTTP(S), FTP og mange andre Internet protokoller (ala. curl som vi allerede har brugt).

Installation af Python + pakkehåndterings programmet pip

Du har her to muligheder:

 1. Hent den nyeste version her og installer den, som du ville andre programmer hentet fra nettet.
 2. Bruge HomeBrew til at hente og installere Python 3 – lettere at håndtere, og derfor gør vi det også her:
brew install python3 --universal --framework

Du kan også vælge at installere python 2.7 (udskift python3 med python i ovenstående kommando), der samtidigt vil installere Pip og distribute. Dette er dog ikke tilfældet hvis vi vælger kun at installere python3. Forløber installation uden problemer skulle du nu have Python 3.3 installeret i stien /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3, samt have oprettet symlinks (“genveje”) til python3 i /usr/local/bin (læs mere om UNIX inspireret filsystemer her og her). Du kan nu kontrollere din version af python med:

python --version

Hvis versionen stadig står til at være 2.x, så kan du forsøge at skrive ‘python’, trykke på 2x [Tab ->] (dette er en generel genvej til autocompletation på Unix/Linux systemer) for listen af python software der er installeret:

Liste af Python software på min mac
Liste af Python software på min mac

Vælger du at starte programmet ved blot at indtaste ‘python’ og trykke på [Enter/Return], vil den version af python du starter ikke være den nyeste, men den som var pre-installeret på dit Mac. Du kan dog starte den nyeste version ved at starte ‘python3′. Alternativ kan vi igen lave PATH ændringer, denne gang lokalt for din bruger. I din hjemmemappe (/Users/Dit_bruger_navn) ligger der en række skjulte filer. En skjult fil på UNIX/Linux systemer er kendetaget ved at have et punktum som første tegn i dets navn. Skriver du ‘.‘ efterfulgt af 2x [Tab ->] vil du se få en liste over de skjulte mapper i din hjemme mappe. Du kan også benytte kommandoen:

ls #viser alle ikke-skjule filer på din nuværende placering
ls -a #viser alle filer på din nuværende placering

Bemærk om filen ‘.profile’ findes. Hvis ikke, så opret den manuelt:

nano .profile

Du vil igen få nanos interfae at se (bemærk at vi opretter+åbner .profile filen ved at kalde nano). I den tomme fil indsæt følgende:

.profile indhold
.profile indhold

Forsøger du nu at kontrollere versions nummeret med ‘python –version‘, skulle der nu gerne stå 3.x fremfor 2.x.

Python er kendt for at komme med et stort standard libray (kodebiblotek), dog er nyere udgivelser af Python (3.x+) en smule skrabet vs. tidligere versioner. Heldigvis er der et stort community omkring Python. pypi.python.org er et såkaldt repository, hvilket kort kan oversættes til at være en stor database af forskellige kode moduler og pakker skrevet til Python. Det er her at programmet Pip kommer ind i billede.

Pip kan bruges til at installere udvidelsespakker til Pythons framework som kan benyttes i dine egne programmer. For at kunne installere pip, skal vi dog først installere distribute_setup.py. Dette program bruges til at “oversætte” de forskellige udvidelser vi kan hente med pip, sådan at de virker med Python3.

“Distribute is a collection of enhancements to the Python standard library module: distutils (for Python 2.3.5 and up on most platforms; 64-bit platforms require a minimum of Python 2.4) that allows you to more easily build and distribute Python packages, especially ones that have dependencies on other packages.

Distribute was created because the Setuptools package is no longer maintained. Third-party packages will likely require setuptools, which is provided by the Distribute package. Therefore, anytime time a packages depends on the Setuptools packageDistribute will step in to say it already provides the setuptools module.”

Kør følgende kommando i terminalen:

curl -O http://python-distribute.org/distribute_setup.py
sudo python distribute_setup.py

Også for at installere pip:

curl -O https://raw.github.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py
sudo python get-pip.py

Forsøger du nu at køre pip vil du sikkert få en fejlmeddelelse; Command not found. Som det sidste skal vi igen ændre i vores PATH variabler (sådan at vi benytter den nyeste version af Python):

export PATH=/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin:$PATH

Kører du nu pip –version vil du se hvilken version af pip som dit system automatisk vil benytte. Du kan stadig benytte ældre version ved fx at køre pip-2.6 eller lignende (husk at du kan benytte tab til at se hvilke programmer dit system kender til).

Afprøve pip: Installere Tornado server

Nu kan vi endeligt give vores nye pip program en prøvekørsel. I denne guide vil jeg installere Tornado webserver, men du kan også selv prøve at finde noget interessant på pypi.python.org/pypi.

sudo pip install tornado

Du bør nu se tornado blive installeret succesfuldt ind Python3’s site_packages dir/mappe: /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/lib/python3.3/site-packages

Du kan nu også afprøve om installationen af tornado også virker. Eftersom at tornado er en webserver, kan du let teste det ved at gemme og køre følgende program med Python:

import tornado.ioloop
import tornado.web

class MainHandler(tornado.web.RequestHandler):
  def get(self):
    self.write("Hello, Python3")

application = tornado.web.Application([
  (r"/", MainHandler),
])

if __name__ == "__main__":
  application.listen(8888)
  tornado.ioloop.IOLoop.instance().start()

Besøg nu din localhost adresse: http://localhost:8888/

Det var det! Nu kan du meget lettere håndtere de mange udvidelsespakker som findes til Python. Arbejder du med Raspberry Pi vil jeg anbefale dig at kigge nærmere på disse pakker. Vil du gå mere i dybden med pip kan du læse videre herog mere om distribute her.

Posted by

Tilmeldning til Arduino-workshop

Der er åben for tilmeldning til Arduino-workshoppen, der finder sted i DD lab på Finlandsgade 25 d. 18 og 19 april kl 10-16.

Tilmeldingen sker ved at skrive til rasl@dac.au.dk

Mere information kan findes på:

http://www.ddlab.dk/fysisk-interaktion-med-arduino-og-elektroniske-kredslob/

Posted by

Tilmelding til UNITY workshop

Tilmeldingen til UNITY workshoppen er åben og tilmeldning sker ved at skrive en mail til rasl@dac.au.dk

Workshoppen er mandag d. 16 marts, mandag d. 23 marts og mandag d. 30 marts. Alle dage 18-22

Mere information på: http://www.ddlab.dk/programmering-af-3d-visualiseringer-til-apps-i-unity/

Det UNITY 5 er netop udkommet i dag så få fat i det på:  http://unity3d.com/get-unity

Nedenunder ses en video af APP’en Draw in 3D udviklet af Steffan (der skal undervise)

Posted by

Reminder: laser cut workshop

Tilmeldingen til workshop med DDLABs nye lasercutter er åben og tilmeldning sker ved at skrive en mail til rasl@dac.au.dk

Workshoppen er lørdag d. 7 marts og søndag d. 8 marts, fra 10-16.

Mere information på: http://www.ddlab.dk/how-to-lasercut/

Herunder er en video af lab’ets nyerhvervede og -installeret  lasercutter!

Posted by

INDBRUD I DDLAB

Her til aften har der været indbrud i Schönbygningen/DD Lab, kl. 18:30, tyveriet blev heldigvis delvist spoleret.
MEN; tyvene var ikke brudt ind i bygningen! Kun i DD Lab. De var kommet ind af en åben yderdør, der normalt altid er låst!
Derfor; hvis du/I tillfældigvis har hørt eller set noget kort før ovenstående tidspunkt. Så må du/I meget gerne kontakte Rasmus Lunding rasl@cs.au.dk.

Posted by

Nye åbningstider for F15 i DD lab

Vi har nye åbningstider for forået 2015 i DD lab:

Mandage: 11-17
Tirsdage: 09 – 17
Onsdage: Lukket
Torsdage: 10 – 15
Fredage: 10 – 16

Vel mødt!

Posted by

Workshops i foråret 2015

DD Lab udbyder i samarbejde med ODDS og SAIS følgende tre workshops i foråret:

1. How to laser cutLaserCutterPic-F15

Vi har fået lasercutter! I samarbejde med Chomsky lab udbyder vi denne workshop i hvordan lasercutteren betjenes og du lærer hvordan maskinen kan indgå i din produktion af prototyper i forbindelse med studiet. Læs mere her.

2. Programmering af 3D visualiseringer til Apps i UnityUnityAppPic-F15

Vi udbyder igen en Unity workshop, denne gang fordelt over 3 aftener, således at deltageren kan nå at arbejde lidt videre med projektet i mellemtiden og blive hjulpet videre til næste trin den efterfølgende workshopgang. Læs mere her.

3. Fysisk interaktion med Arduino og Elektroniske KredsløbArduinoElectronicsPic-F15

Kendskab til elektroniske kredsløb er essentielt i fht. produktion af funktionelle prototyper. Til denne workshop introduceres til de grundlæggende koncepter og er både for begyndere og let-øvede brugere. Læs mere her.

 

Tilmelding til workshops åbnes tidligst 3 uger inden afholdelsen af workshoppen og sker via mail til rasl@dac.au.dk.

 

Vi glæder os til at se jer!

Posted by

Hvad er DD Lab?

annaddlab

Hvor er DD Lab?
DD Lab er en forholdsvis ny facilitet på Katrinebjerg etableret for at imødekomme et voksende behov for et sted hvor eksamens-, projekt- og forsknings-baserede aktiviteter kan udfolde sig. I Lab´et er der mulighed for at realisere ideér indenfor fysisk interaktion og digitalt design -fx i form af prototyper, og/eller produktion af fungerende mock-ups m.m.

Continue reading…

Posted by

Denne hjemmeside er forældet!

DD Lab har fået en ny hjemmeside: http://ddlab.au.dk/

Denne hjemmeside bliver ikke længere brugt, og der vil derfor ikke blive lagt nyheder og andet op her fremover. Opslagene vil indtil videre forblive på hjemmesiden, men gå til den nye hjemmeside for nyheder om åbningstider, nye projekter, arrangementer og andet fremover.

Posted by

Oprydning i Schön

Vi gør klar til det nye semester og den halvårlige oprydning i Schön-bygningen.Det foregår d.17 august hvor vi gennemgår fællesarealer og projektrum.
 
Derfor: hvis I har projekter eller udstyr stående som I vil gemme, så sørg for at fjerne det inden d.17. Hvis I ikke kan nå at fjerne det så send en mail til esbenh@cc.au.dk med en udførlig beskrivelse af hvad det er og hvornår I kan komme efter det.
 
Vi glæder os til et herligt E2016 med jer!

Posted by

DD Lab holder ferielukket

Tik-tok tiden går og sommeren står for døren. DD Lab holder sommerlukket indtil semesterstart – god sommer til alle!

Posted by

Åbningstider, eksamensperiode F16

På grund af eksamener vil lab’et på flere tidspunkter være åbent uden bemanding. På disse tidspunkter kan der gøres brug af lab’et som normalt, men der kan ikke foretages udlån, aflevering eller salg af materialer.

Det drejer sig om følgende tidspunkter:

Fredag d. 3/6: 12 – 15

Onsdag d. 8/6: 15 – 17

Torsdag d. 9/6: 9 – 13

Onsdag d. 15/6: 15 – 17

Torsdag d. 23/6: 9 – 15

Fredag d. 24/6: 9 – 15

Posted by

Nye åbningstider fra 16/5

DD Lab holder igen åbent om mandagen, fra d.16/5 (og juni ud). Åbningstiderne er derfor som følger:

Mandage: 11-15
Tirsdage: 10-16
Onsdage: 10-17
Torsdage: 9-15
Fredage: 9-15

Vi ses i labbet!

Posted by

DD Lab survey 2016

DD Lab har i 4 år været et praksis-understøttende supplement til Digital Design og Informationsvidenskabs-uddannelserne på IKK.

Imidlertid er lab´et et frivilligt tilbud og for at få et overblik over DD Lab´s faktiske rolle i de studerendes uddannelses-forløb, har vi udarbejdet en online survey.

Det ert vigtigt at så mange studerende som muligt, får lejlighed til at udfylde denne survey. For DD Lab, -og potentielt set, også for dig der er studerende.

Du kan finde spørgeskemaet på dette link.

KH DD Lab staff

Posted by

Nye åbningstider fra d.29/3

DD Lab får nye åbningstider fra d.29/3

Mandage: LUKKET
Tirsdage: 10-16
Onsdage: 10-17
Torsdage: 9-15
Fredage: 9-15

God påske!

Posted by

3D printer workshop

File 16-03-16 15 14 37

Lær hvordan du bruger DD Labs 3D Printer med 3D maestro Mark Moore. På denne uformelle workshop bliver du taget gennem forløbet fra 3D computermodel til færdigprintet objekt og får mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Hvornår: onsdag d.6/4 kl.14-15.30

Hvor: DD Lab

Underviser: Mark Moore

Posted by

Smart City prototyping med Arduino og Bluetooth

arduino_bluetooth

Alexandra Instituttet afholder workshop i DD Lab

Er du interesseret i at udvikle dine skills og værktøjskasse i forbindelse med prototypeudvikling? Så er her en mulighed for at få hands-on erfaring med ny teknologi til netop dette!

 Hos Alexandra Instituttet er vi i gang med at udvikle et værktøj, der skal gøre det nemt at lave sensorer, der trådløst sender data op i skyen og gør disse data tilgængelige så de kan visualiseres. Et værktøj vi tænker kan være særligt anvendeligt i forbindelse med at udvikle prototyper til Smart-City orienterede løsninger – uden at skulle være datalog eller It-ingeniør.

Derfor afholder vi en workshop, hvor vi gerne vil give værktøjet i hænderne på sådan nogle som jer for at se hvordan det fungerer. Så hvis du ikke bliver skræmt når du hører ordet Arduino og hvis du tænker at det kunne være sjovt og lærerigt at arbejde med nye prototypeværktøjer, så tilmeld dig ASAP via dette link. Her kan du også læse mere om workshoppen.

Vi giver kaffe og frokost!

Spørgsmål til workshoppen? -> kasper.andersen@alexandra.dk / 26 83 80 44

Posted by

Få dine projekter i browseren med p5.js

p5_logo

Tid:

Del 1: Tirsdag d.15/3 kl.19-22

Del 2:Tirsdag d.22/3 kl.19-22

I forlængelse af ODDS’ portfolio workshop har DD Lab besluttet at afholde en ‘opgrader-din-kode’ workshop. Kodesprog bliver, ligesom det meste andet teknologi, forældet og understøttelse på mobil- og desktop browsere forsvinder. Derfor giver vi jer muligheden til at opgradere jeres gamle processing sketches og actionscript3 kode til p5.js.
P5.js er en version af processing der kan afspilles på alle browsere og enheder da det er baseret på javascript og html5, det betyder at jeres online portefølje bliver ENDNU federe!

Formatet bliver således:
Aftenen starter med et oplæg fra Niels og Nikolaj. Her vil i blive introduceret for processing-sproget, dets struktur og tankerne bag det. Herefter vil i blive præsenteret for p5.js og få en kort gennemgang af de unikke aspekter i skal være opmærksomme på, når i går i gang med at omskrive jeres egne projekter.
Efter oplægget vil resten af aftenen bestå af fri leg hvor vi sammen sidder og skriver p5js programmer. Her vil Nikolaj og Niels selvfølgelig stå til rådighed for spørgsmål, hjælp til kodefejl og alt der ellers følger med en aften med programmering.

Vær opmærksom på at fokus for aftenen er omskrivning af programmer til p5.js. Der er altså ikke tale om en generel intro til programmering. Er du dog i den situation at du ikke har noget program at omskrive, må du selvfølgelig gerne sidde og kode med på en helt ny p5.js sketch.
Inden i mødes ser vi gerne at i har fundet et program i gerne vil omskrive. Jo simplere jo bedre og har i stadig koden kan det også være en fordel, men det er ikke afgørende.
Vær dog opmærksom på at p5.js ikke er et program i giver jeres kode og så bare får spyttet et interaktivt projekt ud. I skal selv sidde og (om)skrive jeres kode, så det kræver en villighed til at sætte sig ind i sit projekt igen og måske også skulle lave aspekter af det om. Til gengæld får i et projekt, der kan fremvises og interageres med i en browser, kendskab til og erfaring med p5.js og måske et endnu bedre projekt end i havde før.

TL;DR
Hav et tidligere projekt klar.
Du skal kode, men vi lærer dig ikke at kode fra bunden.
Vi holder et kort oplæg, derefter koder vi sammen.

Posted by